Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Nước uống tinh khiết đóng bình Fujisan
Năm thành lập:
2013
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Hà Nam và các tỉnh lân cận
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Văn Thào
Tel: 0913 500 928
Dây truyền lọc nước

thông tin liên hệ
Nguyễn Văn Thào
Giám Đốc Kinh Doanh - 0913 500 928

Nước đóng bình FUJISAN

Nước đóng bình FUJISAN
Nước đóng bình FUJISAN
Nước đóng bình FUJISAN
Nước đóng bình FUJISAN
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Chai
Nước Uống Đóng Chai
Nước Uống Đóng Chai
Nước Uống Đóng Chai
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình
Nước Uống Đóng Bình

DÂY TRUYỀN LỌC NƯỚC

Hệ Thống Lọc Thẩm Thấu Ngược
Hệ Thống Lọc Thẩm Thấu Ngược
Hệ Thống Lọc Thẩm Thấu Ngược
Hệ Thống Lọc Thẩm Thấu Ngược
Hệ Thống Lọc Áp Lực & Hấp Thụ
Hệ Thống Lọc Áp Lực & Hấp Thụ
Hệ Thống Lọc Màng Siêu Tinh Khiết
Hệ Thống Lọc Màng Siêu Tinh Khiết
Hệ Thống Diệt Khuẩn Bảo Vệ Kép
Hệ Thống Diệt Khuẩn Bảo Vệ Kép
Hệ Thống Phụ Trợ, Kho Chứa
Hệ Thống Phụ Trợ, Kho Chứa
Hệ Thống Diệt Khuẩn Nắp Bình
Hệ Thống Diệt Khuẩn Nắp Bình
Hệ Thống Đánh Ruột Bình
Hệ Thống Đánh Ruột Bình